Tomasz Ciesielczuk*, Czesława Rosik-Dulewska**, Elwira Wiśniewska*
*Opole University
**Institute of Environmental Engineering PAS, Zabrze

Streszczenie
Biodegradowalna frakcja odpadów po wydzieleniu jej ze strumienia odpadów komunalnych może stanowić ważne źródło materii organicznej, która zawracana do użytkowania mogłaby stanowić cenny nawóz rolniczy. W szczególności materia organiczna zawarta w odpadach przemysłu spożywczego oraz powstająca w gospodarstwach domowych może służyć do wytwarzania nawozu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zastosowania nawozu wykonanego z odpadów poekstrakcyjnych kawy (CSG) modyfikowanych dodatkiem popiołu z termicznego przekształcania biomasy (A) lub siarczanem magnezu (MS), jako wolnodziałającego nawozu organicznego (organiczno-mineralnego) konfekcjonowanego w postaci tabletek. Nawóz taki może być zastosowany w momencie sadzenia roślin, ponieważ uwalnianie składników w nim zawartych następuje dopiero po pełnym uwilgotnieniu tabletki nawozowej. Dzięki otoczce kolagenowej, uwalnianie składników pokarmowych do gleby następuje powoli, co zmniejsza ryzyko przenawożenia lub utraty składników w drodze wymywania ich w głąb profilu gleby. Tabletkowane nawozy wykonane z mieszaniny CSG oraz A wpisują się w realizację zasad dobrej praktyki rolniczej oraz zrównoważonego rozwoju, a tematyka tak unikalnie skonstruowanego nawozu jest podejmowana po raz pierwszy.

Słowa kluczowe:
nawóz, odpady poekstrakcyjne kawy, popiół z biomasy

026. Possibilities of Coffee Spent Ground Use as a Slow Action Organo-mineral Fertilizer

Keywords:
fertilizer, coffee spent ground, biomass ash

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego