Opracowanie technologii podczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z produkcji płyt wiórowych
Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Zalety i wady metody ozonowania w fazie gazowej
Jerzy Waluś, Piotr Tatoj, Teresa Kaczyńska, Michał Palica, Klaudia Chmiel
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Technologia redukcji emisji NOx metodą dozowanego skierowanego balastowania płomienia
Aleksander Szkarowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Zjawiska falowe w ośrodkach dwufazowych
Tadeusz Bohdal
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Generowanie lotnych kwasów tłuszczowych ze strumienia ścieków surowych oraz niektóre problemy ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
Józef Malej
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Projekt i działanie adsorbera ze stałym złożem do usuwania zieleni malachitowej z roztworu jednoskładnikowego jak również dwuskładnikowego
Mitali Sarkar, Mahadeb Das
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Monitorowanie studni przez próbkowanie na określonym poziomie w płytkich nasyconych formacjach wodonośnych
Panagiotis D. Anastasiadis
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Wpływ zanieczyszczeń obszarowych wody rzeki Czarnej na wodę rzeki Supraśl
Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Monitoring zanieczyszczeń dostających się do rzeki Biebrzy z oczyszczalni ścieków w Goniądzu
Iwona Skoczko
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wyciągi roślinne w ochronie truskawki (Fragaria vesca L.) przed Botrytis cinerea pers. (berg.)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Morfogeneza glebowa w fizyce procesów autofalowych
Władysław Chiżniak
  Pełny tekst - PDF (Polski)