Archiwum

Gospodarka i utylizacja odpadów pochodzących z przemysłu garbarskiego
Karl E. Lorber

Histereza rozwoju i zaniku wrzenia pęcherzykowego
Tadeusz Bohdal

Badania nad środowiskowej poprawą rzeki Bagmati w Dolinie Kathmandu, Nepal
Reena Shrestha, Peter Krebs, Isolde Roeske

Szczegółowe problemy sprawnego i ekologicznego spalania paliwa w przedpaleniskach pieców
Aleksander Szkarowski

Usunięcie/Redukcja zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego
Mitali Sarkar, Mahadeb Das, Samita Manna, Pradip Acharya

Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu II. Wyznaczanie parametrów filtracyjnych zawiesin oraz doświadczalna weryfikacja modelu
Jacek Kocurek, Michał Palica

Przyczyna, skutek i opcje zaradcze dla fluoru w wodzie pitnej
Mitali Sarkar, Aparna Banerjee

Zdolności retencyjne gruntów pogórniczych po rekultywacji technicznej
Piotr Stachowski, Czesław Szafrański, Paweł Kozaczyk

Udoskonalenie spalania paliw węglowodorowych za pomocą katalizatorów
Witalij N. Skobielew, Denis W. Serdiuk, Lew A. Aszkinazi

Analiza pracy spalarni odpadów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - spaliny, ścieki, wtórny odpad
Tadeusz Piecuch, Tomasz Dąbrowski, Janusz Dąbrowski, Marcin Lubierski, Barbara Juraszka, Grażyna Kościerzyńska-Siekan, Katarzyna Jantos

Wpływ wyciągów roślinnych na żywotność i zdrowie korzeni roślin strączkowych zarażonych przez Fusarium oxysporum (Schl.)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski

Jakie zbiorniki wodne wybierają żaby i ropuchy na miejsce rozrodu? (Wyniki badań wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników jakości wód zbiorników wodnych na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego)
Gorzysław Poleszczuk, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała

Wpływ parametrów procesowych na usuwanie związków biogennych w laboratoryjnym reaktorze typu SBR
Krzysztof Piaskowski

Środowisko we współczesnych teoriach socjologicznych (Anthony Giddens i Ulrich Beck)
Agnieszka Kołodziej-Durnaś