Warunki publikowania w Roczniku Ochrona Środowiska

  • Artykuły w Roczniku publikowane są w języku angielskim lub polskim. Każdy zgłoszony artykuł kierowany jest do dwóch Recenzentów – wyłącznie profesorów. Recenzenci nie są afiliowani w tej samej instytucji co Autor (Autorzy) recenzowanego artykułu. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest negatywna powołuje się trzeciego Recenzenta–tzw. rozjemcę, przy czym trzeci Recenzent nie jest informowany o fakcie, że istnieje recenzja negatywna.

  • Warunkiem rozpoczęcia procedowania jest nadesłanie dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy wraz z pismem przewodnim Autorów publikacji, na adres Redakcji (LINK).

  • Wersję elektroniczną należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  • Artykuły należy przygotować zgodnie z wytycznymi (wersja-PL, wersja-EN).

  • W pierwszej kolejności będą kwalifikowane własne prace oryginalne tj.: wyniki badań procesowych, ich analiza oraz prace teoretyczne. Redakcja zastrzega sobie, że pomimo uzyskania dwóch pozytywnych recenzji, publikacje będą podlegać rankingowi redakcyjnemu i tym samym mogą nie być kwalifikowane do druku.

  • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów, poprawek stylistycznych, uzupełnień oraz korekty przytaczanej nadmiernie literatury (której związek z treścią publikacji jest wątpliwy), o ile zdaniem redakcji podniesie to wartość merytoryczną i poczytność czasopisma.

  • Liczba publikacji przeznaczona do druku jest ograniczona możliwościami technicznymi redakcji i w określonym czasie lista prac przyjętych do procedowania zostanie zamknięta; o czym poinformujemy na stronie internetowej.

  • Po zatwierdzeniu pracy do druku, Autorzy otrzymują informację dotyczącą kwoty, jaką należy wpłacić na konto Redakcji, celem opublikowania artykułu. Kwota za cały artykuł (12 stron) wynosi 1000 zł + 23% VAT. Dopłata za każdą kolejną stronę wynosi 75 zł + 23% VAT.

  • Celem usprawnienia pracy Redakcji prosimy o podanie numeru telefonu Autora (Autorów).

  • Autorzy, którzy przysyłają artykuły do Redakcji, zgadzają się na powyższe warunki procedowania.