Warunki publikowania w Roczniku Ochrona Środowiska w 2018 roku

  • Artykuły w Roczniku publikowane są w języku angielskim lub polskim. Każdy zgłoszony artykuł kierowany jest do dwóch Recenzentów – wyłącznie profesorów. Recenzenci nie są afiliowani w tej samej instytucji co Autor (Autorzy) recenzowanego artykułu. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest negatywna powołuje się trzeciego Recenzenta–tzw. rozjemcę, przy czym trzeci Recenzent nie jest informowany o fakcie, że istnieje recenzja negatywna.

  • Warunkiem rozpoczęcia procedowania jest nadesłanie pracy w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

  • Artykuły należy przygotować zgodnie z wytycznymi (wersja-PL, wersja-EN).

  • W pierwszej kolejności będą kwalifikowane własne prace oryginalne tj.: wyniki badań procesowych, ich analiza oraz prace teoretyczne.

  • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów, poprawek stylistycznych, uzupełnień oraz korekty przytaczanej nadmiernie literatury (której związek z treścią publikacji jest wątpliwy), o ile zdaniem redakcji podniesie to wartość merytoryczną i poczytność czasopisma.

  • Liczba publikacji przeznaczona do druku jest ograniczona możliwościami technicznymi redakcji i w określonym czasie lista prac przyjętych do procedowania zostanie zamknięta; o czym poinformujemy na stronie internetowej.

  • Po zatwierdzeniu pracy do druku, Autorzy otrzymują informację dotyczącą kwoty, jaką należy wpłacić na konto Redakcji, celem opublikowania artykułu. Kwota za artykuł (12 stron) wynosi 1000 zł. Dopłata za każdą kolejną stronę wynosi 75 zł.

  • Celem usprawnienia pracy Redakcji prosimy o podanie numeru telefonu Autora (Autorów).

  • Przesłanie artykułu do Rocznika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki procedowania.