Wybierz swój język

Rocznik Ochrona Środowiska to ogólnodostępne czasopismo typu OPEN ACCESS, którego cała zawartość jest dostępna bezpłatnie w pełnej wersji tekstowej (*.pdf) na licencji CC BY-NC-SA. W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosujemy zasady etyki publikacyjnej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Warunkiem rozpoczęcia procedowania w Roczniku Ochrona Środowiska w 2022 roku jest:

  • wysłanie artykułu zgodnie z wytycznymi (wersja-PL, wersja-EN) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • wypełnienie ankiety informacyjnej (LINK).

Przesłanie artykułu do Rocznika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki procedowania wg schematu przedstawionego poniżej. Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu.

Redakcja zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy. Każdy zgłoszony artykuł kierowany jest do dwóch Recenzentów – pracowników naukowych specjalizujących się w danej tematyce. Recenzenci nie są afiliowani w tej samej instytucji co Autor (Autorzy) recenzowanego artykułu oraz nie występuje konflikt interesów wynikający z ich wzajemnej relacji. Recenzje są wewnętrznym dokumentem Wydawnictwa. 

Artykuły po zaakceptowaniu przez recenzentów i redaktorów, będą natychmiast publikowane w Internecie. Wersja drukowana opublikowana zostanie na początku 2023 roku i zgodnie ze schematem procedowania, natychmiast wysłana na adres Autora.   

Artykuły w Roczniku (wersja drukowana) publikowane będą wyłącznie w języku angielskim. Natomiast na stronie internetowej istnieje możliwość umieszczenia dodatkowo wersji polskiej. 

Po zatwierdzeniu pracy do druku, Autorzy otrzymują informację dotyczącą kwoty, jaką należy wpłacić na konto Redakcji, celem opublikowania artykułu. Kwota za artykuł (do 12 stron) wynosi 1000 zł (netto). Dopłata za każdą kolejną stronę wynosi 75 zł (netto).

Uwagi

Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Wszystkie recenzowane prace  traktuje się jak dokumenty poufne. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów, poprawek stylistycznych, uzupełnień oraz korekty przytaczanej nadmiernie literatury (której związek z treścią publikacji jest wątpliwy), o ile zdaniem redakcji podniesie to wartość merytoryczną i poczytność czasopisma.

Algorytm

Schemat procedowania w Roczniku Ochrona Środowiska w 2022 r.