4 maja 1998 roku z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Tadeusza Piecucha zarejestrowane zostało pod pozycją st. 506 w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie - Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Natomiast 25.04.2007 r. Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod pozycją 0000278142.

Jedynym celem założenia tego Stowarzyszenia było i jest wydawanie na wysokim poziomie naukowym czasopisma Rocznik Ochrony Środowiska. Czasopismo zostało zarejestrowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie w dniu 04.08.1998 r. po numerem ISSN 1506-218X.

Czasopismo publikuje artykuły w szeroko rozumianej problematyce inżynierii i ochrony środowiska obejmujące nie tylko technologie oraz urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza oraz przeróbce i wykorzystaniu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem ich termicznej utylizacji, ale także szeroko rozumiane instalacje sanitarne, a dalej ekonomikę ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, edukację a także ochronę i organizację zdrowia w odniesieniu do ochrony środowiska człowieka.

Redaktorami poszczególnych działów są profesorowie reprezentujący instytucje naukowe w Polsce, między innymi: Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Czasopismo ma charakter międzynarodowy. W dotychczas wydanych tomach ukazało się wiele publikacji zagranicznych m.in. autorów z Austrii, Chile, Grecji, Indii, Irlandii, Mozambiku, Niemiec, Portugalii, USA, Rosji i Ukrainy.

Nasze czasopismo znajduje się na liście rankingowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - część A za 15 punktów rankingowych (LINK). Wykazane jest również w rankingu czasopism: Journal Rankings of Environmental Science.

Rocznik Ochrony Środowiska znajduje się w większości bibliotek polskich uczelni typu uniwersytety (w tym zawsze Warszawski, Krakowski, Jagielloński, Wrocławski, Poznański (im. A. Mickiewicza), Lubelski (im. M.Curie-Skłodowskiej), Toruński (im. M. Kopernika)), a także w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. Austria, Czechy, Grecja, Hiszpania, Indie, Irlandia, Kanada, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina).

Jednocześnie informujemy, że praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez jej członków ma charakter niezarobkowy.

 

SCImago Journal & Country Rank