Termiczna utylizacja odpadów
Tadeusz Piecuch

Wybrane problemy przeróbki osadów ściekowych
Józef Malej

Właściwości osadów ściekowych oraz wybrane sposoby ich unieszkodliwiania i utylizacji
Józef Malej

Optymalizacja równowagowa procesu adsorpcji fenolu z wodnego rotworu na popiołach lotnych w czasie operacji okresowych
Mitali Sarkar, Pradip Acharya

Ustalenie warunków technologicznych pracy podczyszczalni ścieków Palarni Kawy MK-Cafe w Skibnie
Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski, Barbara Kościelnik, Józef Malej, Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Grażyna Kościerzyńska-Siekan, Dariusz Chanulak, Henryk Wolski

Hydraulika i biofiltracja trietyloaminy na złożu modyfikowanym EKOSORB - 100
Klaudia Chmiel, Michał Palica, Jerzy Waluś

Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróżnicowanej plastyczności
Janusz Hauryłkiewicz

Wpływ zanieczyszczenia atmosfery na lasy Krainy Karpackiej
Grażyna Gawrońska

Przestrzenne zróżnicowanie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery w byłym województwie krakowskim
Grażyna Gawrońska

Zmniejszanie ładunku zanieczyszczeń w cieczy nadosadowej w procesie zagęszczania osadu czynnego
Józef Malej, Adam Boguski

Znaczenie narzędzi ekonomiczno-prawnych i rozwiązań organizacyjnych dla wdrażania rozwoju zrównoważonego
Franciszek Piontek

Początek wrzenia w przepływie proekologicznych czynników chłodniczych
Tadeusz Bohdal

Badania laboratoryjne oczyszczania ścieków osadem czynnym z zastosowaniem zeolitu i PIX-u
Anna M. Anielak, Krzysztof Piaskowski

Praktyczne aspekty wydłużenia czasu pracy kolumny sorpcyjnej bez wspomagania oraz z wspomaganiem z poprzedzającym złożem filtracyjnym
Bronisław Bartkiewicz, Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski

Występowanie i zawartości arsenu, antymonu i selenu w wodach i innych elementach środowiska naturalnego
Przemysław Niedzielski, Marcin Siepak, Jerzy Siepak

Teoretyczny model rozwoju zrównoważonego i trwałego
Barbara Piontek

Zabezpieczone wysypiska - przyszłość składowania odpadów
Alistair Allen

Chemiczna degradacja zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
Andrzej K. Biń, Jacek Zieliński